Potsjetnik za telefonska preusmjeravanja

 

FIKSNI TELEFONI

Komande:

Bezuvjetno preusmjeravanje broj ukucati bez zagrade
*21*(broj)# aktiviranje
*#21*(broj)# provjera preusmjeravanja na zadani broj
*#21# provjera preusmjeravanja na bilo koji broj
#21# deaktiviranje

 

Preusmjeravanje u slučaju zauzete linije
*67*(broj)# aktiviranje
*#67*(broj)# provjera preusmjeravanja na zadani broj
*#67# provjera preusmjeravanja na bilo koji broj
#67# deaktiviranje

 

Preusmjeravanje kad se pretplatnik ne javlja
*61*(broj)# aktiviranje
*#61*(broj)# provjera preusmjeravanja na zadani broj
*#61# provjera preusmjeravanja na bilo koji broj
#61# deaktiviranje

 

Automatsko buđenje 9101
91010730 buđenje u 7 h 30 min

 

Izračun zakonske zatezne kamate